Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

37 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druki nr 3750 i 3769).


Poseł Maria Małgorzata Janyska:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Nie chciałam zabierać głosu, ale zostałam wywołana do tablicy. Chciałabym zauważyć, proszę państwa, że bardzo długo pracowaliśmy nad deregulacjami zawodów. To jest trzecia transza, w sumie jest to niemal 250 zawodów, które zostały uwolnione podczas tej kadencji, do których ułatwiliśmy dostęp wielu ludziom, w tym wielu młodym ludziom. Przede wszystkim zwrócę uwagę na przykład na zawody prawnicze, w przypadku których zawsze był problem z dostępem dla ludzi młodych. Równocześnie podkreślaliśmy cały czas cel tych ustaw, który miał być osiągnięty, a mianowicie zwiększenie liczby usługodawców i potanienie usług.

    Chciałabym bardzo podziękować komisji, która bardzo dobrze pracowała. Wszyscy byli bardzo zaangażowani. Szkoda tylko, że być może tego większego zaangażowania niektórzy nie przejawiali podczas prac komisji, a na sali sejmowej z całą pewnością, bo być może jakość tego prawa byłaby lepsza. Każdy z nas zdecydowanie ma wpływ na to, jak to prawo stanowimy, zarówno w komisjach, jak i na sali sejmowej. Tym, którzy byli bardzo zaangażowani w to, aby jakość tych ustaw była dobra, raz jeszcze bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów


57 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy