Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Maria Małgorzata Janyska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z wielkim zainteresowaniem i z wielkim zadowoleniem przyjęłam informację, którą przedstawił dzisiaj pan minister. Przygotowując się do dyskusji na ten temat, przeczytałam także w wielu miejscach informacje w tej kwestii. Cieszę się, że mamy tak dobre efekty przyjętych wcześniej programów, wieloletniego programu rządowego z 2010 r. ˝Kultura +˝, którego ważnym elementem był program ˝Biblioteka +˝, a także ˝Narodowego programu rozwoju czytelnictwa˝ na lata 2015-2020.

    Co mnie przede wszystkim, szanowni państwo, w tych informacjach bardzo pozytywnie nastraja? Ano to, że zaczynamy - i spotyka się to z dużym zrozumieniem, jest też stosowane praktycznie - inaczej postrzegać biblioteki, a mianowicie jako centrum nie tylko czytelnictwa, czyli biernego wypożyczania książki, ale też kreowania tego czytelnictwa i współpracy w tym zakresie z wieloma podmiotami. Bardzo istotne jest to, aby na wszystkich szczeblach zawierane były umowy partnerstwa - na szczeblach lokalnych, na szczeblu regionalnym i szczeblu krajowym - które prowadzą do tego, że na rzecz rozwoju czytelnictwa współpracują i organy publiczne, tak jak ministerstwo kultury z ministerstwem edukacji, i partnerzy publiczni lokalni i społeczni. Społeczni, proszę państwa, to ważne, bo co jest niezwykle pozytywne? Ano to, że stajemy się w tym zakresie bardzo obywatelskim społeczeństwem, sami widzimy tę potrzebę, sami to promujemy. Przedsiębiorcy prowadzący mikroprzedsiębiorstwa usługowe wprowadzają taką ofertę bezpłatnie u siebie - można przyjść, by zostawić książkę, można przyjść, by przeczytać książkę, można porozmawiać.

    Szanowni państwo, włączmy się w to po prostu, jako funkcjonariusze publiczni budujmy dalej w tym kierunku to obywatelstwo, bo to jest nasza rola. Zdejmijmy ciemne okulary, które co niektórzy, mam wrażenie, zakładają, chodząc po tych bibliotekach, i zacznijmy patrzeć na to inaczej. (Dzwonek) Włączmy się w działania, jakie promuje prezydent Bronisław Komorowski, chociażby takie, jak narodowe czytanie. (Oklaski) Czytaliśmy ˝Pana Tadeusza˝, czytaliśmy Trylogię, czytaliśmy Fredrę - i w Sejmie czytaliśmy, i lokalnie. I pracujmy dalej na rzecz tej wspólnoty. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.


79 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy