Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Tomasz Piotr Nowak:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W listopadzie w Koninie odbyła się duża konferencja poświęcona mieszkaniom dla młodych. Cieszyła się bardzo dużą popularnością. Wielu młodych ludzi przyszło, ażeby porozmawiać o perspektywie mieszkaniowej dla siebie. Padło tam też wiele pytań poświęconych drugiemu programowi rządowemu, który w tej chwili jest budowany, czyli dotyczącemu mieszkań na wynajem. Zgodnie z zapowiedziami Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ministra finansów istnieje szansa, że od połowy przyszłego roku rozpocznie swoją działalność spółka TFI BGK, której celem jest stworzenie sieci mieszkań przeznaczonych na wynajem dla ludzi młodych o stawkach czynszu niższych od stawek wolnorynkowych o ok. 20%. Spółka w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem będzie dysponowała 5 mld zł pozwalającymi na zakup ok. 20 tys. mieszkań. W ramach programu BGK będzie preferować zakup jedynie całych budynków od deweloperów lub zlecać budowę nowych, co ma ułatwić zarządzanie obiektami oraz zapewnić niższe koszty eksploatacji.

    Jak wynika z podawanych informacji, nowy program zostanie skierowany jedynie do dużych miast. Zasób mieszkań na wynajem ma powstać w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, w Katowicach, Poznaniu, Łodzi i Trójmieście. Jednym z argumentów dotyczących takiej decyzji jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego w miastach, w których młodym ludziom łatwiej jest znaleźć zatrudnienie. I tu jest problem. Czy tego typu interwencja skierowana jedynie do dużych miast nie przyczyni się do zwiększenia skali migracji osób młodych z mniejszych miejscowości, co niewątpliwie utrudni ich dalszy rozwój? Czy ministerstwo przewiduje rozszerzenie programu na mniejsze miejscowości lub utworzenie odrębnego programu dotyczącego mieszkań na wynajem, który obejmowałyby cały obszar Polski z uwzględnieniem potrzeb lokalnych. Czy miasta subregionalne, byłe miasta wojewódzkie, np. Konin, a także inne miasta średniej wielkości wyrażające gotowość skorzystania z programu w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem oraz przedstawiające odpowiednią ofertę obiektów mieszkalnych do wykupu przez fundusz będą mogły uczestniczyć w ww. programie?Poseł Tomasz Piotr Nowak - Zapytanie z dnia 12 grudnia 2013 roku.


106 wyświetleń