Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Tomasz Piotr Nowak:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Oto w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym znajdują się następujące artykuły. Artykuł 57 stanowi, że do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii.

    Mamy art. 63, który mówi, że dysponenci zespołów ratownictwa medycznego dostosują kwalifikacje członków tych zespołów do wymagań, o których mowa w art. 36, do dnia 31 grudnia 2012 r. Zbliża się ta data i zaczynamy mieć wątpliwości, czy rzeczywiście termin 31 grudnia nie spowoduje niedoboru lekarzy specjalistów czy ratowników medycznych, którzy zasilą owe zespoły ratownictwa medycznego, czy to specjalistyczne, czy to podstawowe.

    W związku z tym chcielibyśmy, panie ministrze, zadać pytanie: Czy powyższe zmiany nie spowodują drastycznych braków w obsadzie kadrowej w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego? Czy według ministerstwa istnieje możliwość wydłużenia obowiązywania art. 63 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub możliwość rozszerzenia katalogu specjalizacji lekarskich opisanych w art. 57 powyższej ustawy? Dziękuję bardzo.Poseł Tomasz Piotr Nowak - Zapytanie z dnia 08 listopada 2012 roku.


80 wyświetleń