Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Tomasz Piotr Nowak:

    Oj, panie marszałku, jako poseł z Wielkopolski powinien pan marszałek wiedzieć, że Tomasza Piotra Nowaka.

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Tomasza Piotra, tak jest, pan poseł jest dwojga imion.

    Bardzo proszę.

    Poseł Tomasz Piotr Nowak:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W Polsce znajdują się złoża węgla brunatnego które oszacowano jako jedne z największych na świecie. Rozpoznanych jest ponad 150 złóż i obszarów węglonośnych. Udokumentowano ponad 14 mld t zasobów w złożach pewnych oraz ponad 60 mld t w zasobach oszacowanych. Obecnie rośnie udział węgla brunatnego w polskim miksie energetycznym - wiadomo, cena o tym decyduje. W roku 2012 energetyka oparta na węglu brunatnym stanowiła 39% produkcji energii elektrycznej w Polsce. Dla krajowego bilansu energetycznego konieczne jest utrzymanie obecnego poziomu produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego, a nawet jej zwiększenie. W tej sytuacji węgiel brunatny stanowi surowiec strategiczny, mający duże znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego Polski.

    Wydobycie prowadzone jest obecnie w czterech kopalniach: Turów, Bełchatów, Konin i Adamów. Uwzględniając zasoby przemysłowe powyższych kopalni i ich możliwości wydobywcze, łączny poziom wydobycia ok. 60 mln t utrzyma się do ok. 2020 r., a następnie zacznie spadać, aż do zakończenia eksploatacji ok. roku 2040. Kryzys spowodował zachwianie liniowego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, ale kryzys się skończy i wrócimy na ścieżkę rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną. W związku z tym Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że w 2030 r. zapotrzebowanie na energię wzrośnie do nawet 217 TWh.

    Miks energetyczny Polski to węgiel brunatny, dlatego pytam pana o najważniejsze złoża: Rogoźno, Złoczew, Gubin, Brody, a także Ościsłowo i Dęby Szlacheckie w Wielkopolsce, chociaż one są nieporównywalne, bo Rogoźno i Złoczew to są olbrzymie złoża, Brody - ponad 1 mld. (Dzwonek) W związku z tym pytam pana ministra o to, czy wprowadzimy złoża węgla brunatnego do krajowego planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie do wojewódzkich i gminnych planów zagospodarowania przestrzennego. Czy zabezpieczymy tereny, które są strategiczne dla górnictwa węgla brunatnego, po to, żeby nie było zabudowy infrastrukturalnej na tych terenach? Czy nastąpi zmiana w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, która pozwoliłaby zabezpieczyć węgiel brunatny jako potencjalnie bardzo ważny dla miksu energetycznego Polski? Dziękuję.Poseł Tomasz Piotr Nowak - Zapytanie z dnia 11 lipca 2013 roku.


209 wyświetleń