Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Tomasz Piotr Nowak:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zgłaszają się do naszych biur poselskich przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby prywatne zaniepokojeni dalszym funkcjonowaniem hospicjów. Organizacje pozarządowe, które zajmują się działalnością hospicyjną i paliatywną, obawiają się, że ustawa o działalności leczniczej zmusi je do zamykania placówek ochrony zdrowia prowadzonych na zasadzie non profit, gdyż od 1 lipca 2012 r. staną się przedsiębiorstwami. Zapis w ustawie o lecznictwie mówi, że działalność lecznicza jest działalnością gospodarczą, w związku z tym interpretowany jest tak, że od 1 lipca hospicja staną się podmiotami, które powinny na siebie zarabiać. Obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje i dofinansowuje działalność hospicjów, np. w 40%, a pozostałe środki pozyskiwane są głównie ze zbiórek i z przekazywanego 1% podatku.

    Sama idea działalności zarobkowej jest zaprzeczeniem sensu funkcjonowania instytucji charytatywnych. Hospicja, ośrodki opiekuńcze dla najuboższych i niepełnosprawnych z natury nie są placówkami nastawionymi na zysk. Nowa ustawa o lecznictwie pozostaje w wyraźnej sprzeczności z ustawą o organizacjach pożytku publicznego z 2003 r. Dzięki tej drugiej każdy z nas, składając swoje zeznanie podatkowe, mógł przekazać 1% placówkom, które nie zarabiają, bo troszczą się o osoby najbiedniejsze, najbardziej potrzebujące.

    Panie ministrze, hospicja, takie jak licheńskie Hospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego, czekają na nowelizację ustawy. Wiemy, że ministerstwo aktywnie włącza się w rozwiązanie tego problemu. W związku z powyższym zwracamy się do pana ministra z pytaniem: Czy od lipca bieżącego roku hospicja będą mogły legalnie korzystać z pracy wolontariuszy i z pieniędzy pochodzących z darowizn oraz z odpisu 1% podatku, jaki przeznaczają obywatele na wsparcie tych placówek? Dziękuję bardzo.Poseł Tomasz Piotr Nowak - Zapytanie z dnia 28 marca 2012 roku.


88 wyświetleń