Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Tomasz Piotr Nowak:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pragniemy złożyć na pana ręce pytanie w sprawie kształtowania cen energii dla gospodarstw domowych przez Urząd Regulacji Energetyki. Urząd Regulacji Energetyki co roku określa stawkę ceny energii dla gospodarstw domowych, tzw. grupy taryfowej G. Pozostałe taryfy są uwolnione i podlegają grze rynkowej. URE opracowało mapę drogową dojścia do uwolnienia spod regulacji stawek grupy G już około czterech lat temu. Ciekawe czy ubywa w niej warunków, które trzeba spełnić, aby doszło do liberalizacji rynku właśnie dla tej grupy odbiorców. Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony, ażeby można było uwolnić te ceny, jest konkurencyjność rynku energii. To zasadnicza przesłanka dla podjęcia takiej decyzji. Konkurencyjność, która zabezpieczałaby odbiorców indywidualnych energii przed cenowym ruchem tylko w jedną stronę, tj. podwyżek cen energii. W roku bieżącym, jak co roku zresztą, firmy energetyczne zwróciły się do URE o kilkunastoprocentowe podwyżki dla grupy G. URE zapowiedziało, że 17 grudnia ostatecznie zatwierdzi nowe stawki, zastrzegając jednocześnie, że nie będą one tak wysokie, jak chcieliby tego wytwórcy energii, i tak się dzieje co roku. Uwalnianie cen energii musi być poprzedzone niewątpliwie ustawą, która zabezpieczy odbiorców wrażliwych przed nadmiernymi podwyżkami. Ustawa ta powinna zabezpieczać odbiorców w sytuacji, w której działa właśnie konkurencyjny rynek. Jednocześnie spółki obrotu inwestują w inteligentne opomiarowanie, co jest bardzo ważne, gdyż to inteligentne opomiarowanie uzmysłowi odbiorcom indywidualnym efektywne zarządzanie poborem energii oraz swoim portfelem. Obecnie coraz więcej gospodarstw domowych zmienia dostawcę energii elektrycznej, co pokazuje (Dzwonek), że na rynku energii są konkurencyjni dostawcy energii. W związku z powyższym proszę pana ministra o odpowiedź na następujące pytania: Czy i w jakiej skali wzrosną ceny energii dla gospodarstw domowych w 2012 r.? Jakie przesłanki powinny być spełnione, aby mogło dojść do rynkowego uwolnienia cen energii i kiedy zdaniem Ministerstwa Gospodarki może to nastąpić? Czy w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad ustawą dotyczącą ochrony odbiorców wrażliwych i jaka jest dynamika zmiany dostawcy energii oraz czy jest to dowód na postępującą konkurencyjność na rynku energii? Dziękuję bardzo.Poseł Tomasz Piotr Nowak - Zapytanie z dnia 16 grudnia 2011 roku.


146 wyświetleń