Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • polskiestronnictwoludowe
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie (druk nr 3196). Poseł Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Panowie Ministrowie! Po staropolsku, szczęść Boże! Dyskutujemy o rolnictwie, tak jeszcze w wielu rejonach Polski pozdrawiamy się wzajemnie, kiedy spotykamy się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 10:10

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3156). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Pan poseł Chmielowski słusznie zauważył, że ta ustawa nie dotyczy tych, którym już wcześniej zabrano prawo jazdy i którzy je posiadali.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-07 13:14

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3156). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Zabierając głos z upoważnienia klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, chcę powiedzieć, że pozytywnie odnosimy się do przedłożonego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-07 12:09

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3156). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie i Panowie Ministrowie! Z upoważnienia grupy posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego uzasadnię potrzebę zmiany ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-07 12:07

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 18:56

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poseł Stanisław Kalemba:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Powiem bardziej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-26 08:15

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

28 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 3148 i 3164). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Na początku chciałbym wyrazić zdziwienie. Godzina 16, o której rozpoczynaliśmy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 09:50

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druki nr 3138 i 3170). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym podziękować za tę debatę. Jest to istotna... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 09:43

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druki nr 3138 i 3170). Poseł Sprawozdawca Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 09:28

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druki nr 3130 i 3146). Poseł Stanisław Kalemba:     Właśnie, i to do takiej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-24 08:55

Zobacz także: