Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3156).


Poseł Józef Racki:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Zabierając głos z upoważnienia klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, chcę powiedzieć, że pozytywnie odnosimy się do przedłożonego projektu i wnosimy o jego przyjęcie.

    Chciałbym jednak również zwrócić uwagę na następujące elementy. W Belgii kierowanie pojazdem bez ważnego prawa jazdy grozi grzywną od 1200 do 12 tys. euro. Osoba prowadząca pojazd, której upoważnienie zostało odebrane, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 1 roku. W Czechach popełnia wykroczenie ten, kto podczas kontroli nie posiada albo nie okaże wymaganego dokumentu. Jeżeli osoba kierująca pojazdem nie posiada wymaganych uprawnień, policjant może zakazać kontynuowania jazdy. Za to wykroczenie grozi kara grzywny od 25 do 50 tys. koron oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 2 lat. W Irlandii osoba, która nie okaże żadnego dokumentu, ponieważ takiego nie posiada, popełnia również przestępstwo. W Niemczech w ustawie o ruchu drogowym przewiduje się odpowiedzialność karną za poruszanie się na drodze publicznej bez uprawnień. Osoba, która kieruje pojazdem mechanicznym bez uprawnień albo której zakazano prowadzenia pojazdów mechanicznych, podlega karze pozbawienia wolności do 1 roku lub karze grzywny do 36 stawek dziennych. W Wielkiej Brytanii prowadzenie pojazdu na drodze publicznej bez ważnego prawa jazdy jest wykroczeniem, które jest zagrożone karą grzywny od 1000 funtów i pozbawienia prawa prowadzenia pojazdu. Popełnia wykroczenie ten, kto prowadzi pojazd mechaniczny bez uprawnień. We Włoszech są jeszcze ostrzejsze sankcje, które mogą grozić nawet zatrzymaniem pojazdu i jego przepadkiem.

    W związku z powyższym wnoszę do pani marszałek o skierowanie przedłożonego projektu do Komisji Infrastruktury i zasięgnięcie opinii komisji kodyfikacyjnej w celu dalszego procedowania. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.


35 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy