Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druki nr 3138 i 3170).


Poseł Piotr Walkowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym podziękować za tę debatę. Jest to istotna sprawa dla społeczności lokalnych. Dotychczasowe ich funkcjonowanie wskazuje, że jest to element zwiększający integrację, jak również poprawiający tzw. małą infrastrukturę na terenach wiejskich. Tak się składa, że bodajże trzy lata temu miałem okazję być również sprawozdawcą w zakresie poprawek do ustawy o lokalnych grupach działania. Widać, że po kilku latach funkcjonowania, bazując na tych doświadczeniach, ustawa coraz bardziej wychodzi naprzeciw beneficjentom i pozwala w lepszy sposób wykorzystać i bardziej trafnie usadowić środki finansowe, które są w tych funduszach.

    Chciałbym w tym miejscu podziękować koleżankom posłankom i kolegom posłom za szybkie procedowanie, mimo iż mieliśmy bardzo krótki okres. Chciałbym również podziękować panu ministrowi Nalewajkowi i jego zespołowi, bo na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni jest to trzecia ustawa, ale nie tylko, bo za chwilę będzie kolejna, która tutaj trafi. Ona niejako wypełnia już po stronie wykonawczej to, co ogólnie mówimy na temat wspólnej polityki rolnej i zadań, które mamy do wykonania.

    Myślę, że po zatwierdzeniu wszystkich ustaw przystąpimy już do ich realizacji. Są jeszcze przepisy wykonawcze, które będą za tym szły. Niektóre musieliśmy podjąć wcześniej. Beneficjenci oczekują w dołkach startowych, tak że nauczeni przykładem i doświadczeniem z poprzednich lat bardzo chętnie zaangażują się w organizowanie życia społecznego na terenach wiejskich. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.


49 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy