Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie (druk nr 3196).


Poseł Piotr Walkowski:

    Pani Marszałek! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Panowie Ministrowie! Po staropolsku, szczęść Boże! Dyskutujemy o rolnictwie, tak jeszcze w wielu rejonach Polski pozdrawiamy się wzajemnie, kiedy spotykamy się przy pracy. Powiem tak, jakbym przybył, że tak powiem, po raz pierwszy na tę salę, to bym powiedział, że polskie rolnictwo nie zginie, bo ma tylu obrońców. Natomiast rzecz polega na tym, że jestem tu czasami, a częściej jestem tam, z rolnikami. Spotykam się z nimi w różnych sprawach, trudnych, i powiem tak: jak przemierzam moje województwo, to na północy rolnicy znają posła Kalembę, posła Ajchlera, w Gnieźnie posła Dolatę...

    (Poseł Cezary Olejniczak: Tomaszewskiego.)

    ...Tomaszewskiego i praktycznie na tym kończy się znajomość przez wielkopolskich rolników posłów, których jest 40. Jeżeli już rozmawiamy na te tematy, to rozmawiamy, docieramy się i chcemy te problemy rozwiązać.

    Dziwnie to może zabrzmi w moich ustach, panie ministrze, ale chciałbym podziękować za to, że jest możliwość dialogu. Jest możliwość dialogu...

    (Głos z sali: Sami ze sobą.)

    ...wielkopolskich rolników, którzy od prawie dwóch miesięcy przyjeżdżają regularnie na spotkania, które się odbywają, korzystają z zaproszenia, korzystają również z informacji, które są przekazywane. Chciałbym natomiast powiedzieć, bo tutaj słyszę takie przemówienia, że zdziwiony jestem wypowiedzią przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa, który zarzuca (Dzwonek) izbom rolniczym upolitycznienie. Dziwię się, tym bardziej że jeżeli chodzi o Wielkopolską Izbę Rolniczą, wiceprezesem jest członek Prawa i Sprawiedliwości, który startował w ostatnich wyborach, zarówno samorządowych, jak i parlamentarnych, jest też członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej...

    (Poseł Cezary Olejniczak: To nie ja.)

    (Poseł Romuald Ajchler: To niedobrze.)

    ...który również startował w wyborach, zarówno samorządowych, jak i do Sejmu...

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Dziękuję.

    (Głos z sali: Prezesem kto jest?)

    Poseł Piotr Walkowski:

    Proszę?

    (Głos z sali: Kto jest prezesem?)

    Prezesem...

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Panowie posłowie, porozmawiacie sobie po zadaniu pytania przez pana posła.

    Poseł Piotr Walkowski:

    Zapraszam serdecznie po debacie na spotkanie z prezesem. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.


32 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy