Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

28 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 3148 i 3164).


Poseł Piotr Walkowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Na początku chciałbym wyrazić zdziwienie. Godzina 16, o której rozpoczynaliśmy obrady, nie jest chyba godziną wieczorną, chyba że za kołem podbiegunowym, gdzie trwa noc polarna, ewentualnie w grudniu. Wczoraj było jednak jasno. Rzeczywiście, na skutek wniosku posłów doszło do przesunięcia na godz. 20, ale rozpoczęliśmy obrady o godz. 16. Tak więc jeżeli chodzi o to, co się działo pod osłoną nocy, to dotyczy to tej drugiej części, ale przesunięcie nie wynikało z winy tych, którzy chcieli obradować.

    Szanowni Państwo! Rozwiązania z tej ustawy niewątpliwie stanowią instrument, który jest potrzebny. Z jednej strony to dobrze, że powstaje. Z drugiej strony można powiedzieć, że jesteśmy lekko spóźnieni, bo ten instrument powinien zostać praktycznie wdrożony w momencie, kiedy pierwszy przypadek ASF pojawił się na terenie Polski. Na podstawie doświadczeń z całego roku można powiedzieć, iż propozycje, które są zawarte w tej zmianie ustawy, wprowadzenie możliwości udzielenia pomocy i szybkiego zadziałania na konkretnych terenach, będą przydatne, i to już w tej chwili, nie tylko w kwestiach dotyczących ASF, ale też innych chorób, które w każdej chwili mogą być rozprzestrzeniane. Nie jesteśmy już teraz tak szczelnie chronieni. Otwarcie naszych granic w 2006 r. spowodowało, że w ramach Unii Europejskiej transporty z różnymi żywymi zwierzętami przeznaczonymi czy do uboju, czy do odchowania przemieszczają się. Zdarzają się również błędy ludzkie, ponieważ świadectwa weterynaryjne są niekiedy wydawane przez weterynarzy gdzieś na drugim końcu Europy, czasami też mogą zdarzyć się zwierzęta, które mimo zapewnienia mogą być nosicielami chorób. Po prostu chodzi o błąd, którego koszt może być taki, że na terenie innego kraju, wolnego od danej choroby, rozprzestrzeni się dana jednostka.

    Problematyczne są też związane z tym projektem ustawy wysokości zabezpieczanych środków. Dotyczyła tego szczególnie dyskusja, która odbyła się podczas pierwszej części wczorajszego posiedzenia komisji. Byli tam obecni przedstawiciele organizacji rolniczych, jak również sami hodowcy z terenu objętego strefą. Świadczyło to o tym, że nie ma tu pełnej rekompensaty. Niemniej jednak kwestie dotyczące rozpoczęcia tego procesu są możliwe do negocjacji i zależne od możliwości budżetu państwa, od tego, jakimi środkami dysponujemy. Myślę, że może zbyt precyzyjnie zapisano te kwoty na lata późniejsze. Zdaje mi się, że chodzi tu o zabezpieczanie się resortu finansów, ponieważ trudno tu przewidywać. Chociażby przyjęcie przez nas korzystnych dla producentów dopłat do produkcji bydła - w okresie życia cielęcia czy bukata dopłata będzie przyznawana dwukrotnie - spowoduje, że do państw, w których to nie występuje, będą sprowadzane właśnie cielęta do dalszego odchowu, a też będziemy mieli możliwości odchowu. W trakcie takiego właśnie przemieszczania mogą nastąpić wspomniane sytuacje. Przy tej liczbie z każdym transportem zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia takiego przypadku. Żebyśmy tylko nie musieli z tych środków korzystać, bo wprowadzenie jakiejkolwiek strefy w związku z jakąkolwiek chorobą zakaźną wprowadza utrudnienia. Na przykładzie trzody chlewnej widać, jak przez te 12 miesięcy spustoszyło to naszą produkcję tej trzody, nie tylko w strefie buforowej, ale również na terenie całego państwa.

    Oczywiście klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, który mam przyjemność reprezentować, będzie głosował za przyjęciem tego projektu. Równocześnie w trakcie posiedzenia komisji rolnictwa, które zostanie zwołane, pochylimy się nad poprawkami zgłoszonymi przez koleżanki i kolegów z klubu Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.


51 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy