Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3156).


Poseł Józef Racki:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Pan poseł Chmielowski słusznie zauważył, że ta ustawa nie dotyczy tych, którym już wcześniej zabrano prawo jazdy i którzy je posiadali. Ta ustawa dotyczy tych kierujących pojazdami, którzy nigdy nie posiadali prawa jazdy. Przecież trzeba zwrócić uwagę na to, że zdobycie prawa jazdy nie kosztuje aż tak dużo. Zasięgnąłem informacji w ośrodkach ruchu drogowego. Nauka jazdy kosztuje od 1000 zł do 1600 zł, a egzamin ok. 170 zł. Nie są to kwoty, które powodują, że możemy przejść obok tego obojętnie i wpuszczać na drogę osoby, które nie mają prawa jazdy, a kierują pojazdami.

    Powodem powstania tego projektu była chęć wywołania dyskusji o tym, czy karać kierowców za to, że kierują pojazdami, nie mając żadnych uprawnień, i jakie stosować kary. Dzisiaj te kary nie są dotkliwe. Kiedy rozmawiam z policjantami, którzy zajmują się ruchem drogowym, to słyszę, że jest to tylko symboliczna kara 300-400 zł, bo nawet nie mają gdzie zapisać punktów karnych. Dlatego w przypadku ustawy Prawo o ruchu drogowym jest mowa o ewidencjonowaniu wszystkich tych, którzy dokonują takich wykroczeń. Jeżeli nie wpiszemy do ustawy Prawo o ruchu drogowym przepisu o ewidencjonowaniu tych, którzy dokonują takich wykroczeń, nie poprawimy tej sytuacji, bo nigdy nie będziemy wiedzieli, czy ta osoba jest zatrzymana pierwszy, drugi, czy trzeci raz. My, którzy posiadamy prawo jazdy, jeśli dokonamy naruszenia przepisów drogowych, jesteśmy ewidencjonowani. Dotyczyłoby to również tych, którzy naruszają przepisy drogowe, a nie posiadają odpowiednich dokumentów.

    Czy kary powinny zależeć od wynagrodzenia? Trudno mi na to odpowiedzieć, bo musiałaby być baza, do której odpowiednie służby mogłyby sięgnąć. Chodzi o to, by dać wiarygodność osobie, która mówi, że zarabia taką, a nie inną kwotę. Skądś te dane musiałyby brane. Nie wiem, czy nasze państwo stać na tak dużą bazę.

    Recydywa. Podzielić karę w wypadku tego, kto zrobił to po raz pierwszy, na pewno jest możliwe, bo sądzę, że na dzień dzisiejszy jak policjanci będą korzystać z bazy, to też będą wiedzieli, czy to jest ktoś, kto popełnia to wykroczenie po raz kolejny, czy robi to po raz pierwszy.

    To tyle. Dziękuję koleżankom i kolegom posłom za to, że zabrali głos. To jest taki przyczynek do debaty, żeby rzeczywiście tę sprawę uregulować. Nie spotkałem się w tym momencie, kiedy składaliśmy projekt ustawy, że już w Kodeksie wykroczeń znajdują się przepisy, przewiduje się zapisy dotyczące osób nieposiadających uprawnień, bo tylko o tym jest ta ustawa. Nie dotyczy ona tych osób, które posiadają prawa jazdy.

    Tak że, panie ministrze, na dzień dzisiejszy, kiedy składaliśmy tę ustawę, tych zapisów nie było, a jest to nagminne, coraz więcej osób, szczególnie młodzieży przyjeżdżającej do szkoły, nie posiada tych dokumentów. Ostatnie wypadki, które były nagłaśniane w mediach, dotyczyły właśnie osób, które nie posiadają odpowiednich dokumentów i nigdy nie posiadały tych dokumentów. Dziękuję bardzo.

    (Poseł Eugeniusz Kłopotek: Jeszcze sprostowanie.)

    Wicemarszałek Wanda Nowicka:

    Dziękuję, panie pośle.

    (Poseł Józef Racki: Pani marszałek, jeszcze...)

    Pan poseł chce sprostować?

    Bardzo proszę, panie pośle.

    Poseł Józef Racki:

    Pani Marszałek! Przejęzyczyłem się w swoim wystąpieniu i powiedziałem, żeby skierować projekt do Komisji Infrastruktury i komisji kodyfikacyjnej, a to miało być odwrotnie: do komisji kodyfikacyjnej po zasięgnięciu ewentualnie opinii Komisji Infrastruktury. Przepraszam bardzo. Dziękuję.Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.


27 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy