Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie (druk nr 3196).


Poseł Stanisław Kalemba:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dużo pytań dotyczyło liczby gospodarstw, opieki nad małymi i średnimi gospodarstwami, pomocy im.

    Mam, panie ministrze, bardzo konkretne pytanie: Ile gospodarstw skorzystało z PROW na lata 2007-2013, a ile gospodarstw skorzysta z nowego PROW na lata 2014-2020? Bo jakoś nie zauważyłem w PROW przygotowanym głównie pod egidą PiS, Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin np. pomocy dla mniejszych gospodarstw, a myśmy wprowadzili dodatkowe działanie: restrukturyzacja małych gospodarstw. Miałem tę przyjemność, że wtedy z kierownictwem po wizytach, konsultacjach w województwach małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim wprowadziliśmy to.

    Chciałbym teraz, żeby pan minister bardzo wyraźnie podkreślił, jaka liczba gospodarstw, bo na pewno większa, będzie mogła skorzystać zarówno z I, jak i z II filaru. Jakoś dziwnie zapomnieliśmy o tym, że za waszych rządów zaproponowaliście dofinansowanie na modernizację do 500 tys. zł. Jak mała liczba gospodarstw by z tego skorzystała? Wyprostowaliśmy to na posiedzeniu komisji rolnictwa. Proszę o tym pamiętać.

    Jest hipokryzją i jest bardzo nieuczciwe zarzucanie Polskiemu Stronnictwu Ludowemu... Myśmy nigdy nie zmieniali nazwy...

    (Głos z sali: Jak to nie? A ZSL?)

    ...i zawsze kiedy była tutaj dyskusja, były głosowania nad ochroną polskiej ziemi, własności, stanowisko PSL było jednoznaczne.

    (Poseł Dariusz Bąk: Ile lat w ZSL?)

    Nie zagłuszycie prawdy.

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Panowie Posłowie! Po raz kolejny zwracam wam uwagę. Chcecie podyskutować, proszę to zrobić później.

    Poseł Stanisław Kalemba:

    Zwracam uwagę na to, że gdyby PiS tak zależało na suwerenności polskiej własności (Dzwonek), to przy głosowaniu nad zmianą konstytucji polegającą na tym, żeby Lasy Państwowe nie podlegały przekształceniom własnościowym, podpisalibyście to. Podobnie będziemy dbali o polską ziemię dzięki tym projektom.

    Natomiast, pani marszałek, ostatnia moja prośba. Są trzy projekty ustaw: jeden PiS-owski i dwa PSL-owskie. Mogę wymienić numery druków. Są to druki nr 1659, 1925 i 3109.

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Proszę kończyć.

    Poseł Stanisław Kalemba:

    Zwracam się z prośbą, żeby pani marszałek i pan marszałek Sejmu skoordynowali prace nad tymi wszystkimi projektami w jednej komisji, bo dwa projekty są skierowane do komisji rolnictwa, a jeden projekt do komisji rolnictwa i do komisji do spraw europejskich. To wymaga koordynacji tych prac. Wtedy zdążymy jeszcze w tym roku uchwalić ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie


124 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy