Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • polskiestronnictwoludowe
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Polska prezydencja w okresie trudnych uwarunkowań światowych zakończyła się wieloma osiągnięciami, czego gratuluję.     Pan minister podpisał umowę graniczną z Rosją. Czy zamierza pan... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-14 20:09

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 11 stycznia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (druk nr 103). Poseł Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Panie Ministrze! Rozpatrujemy w dniu dzisiejszym projekt ustawy zdrowotnej, który, tak jak już dzisiaj na tej sali było powiedziane, został wrzucony w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-14 15:51

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 84 i 91). Poseł Piotr Walkowski:     Szanowna Pani Marszałek! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Panowie Ministrowie! Szanowni państwo, w związku z rozpoczęciem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:24

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Poseł Stanisław Kalemba:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wolna ojczyzna i państwo niepodległe są największym i najcenniejszym skarbem, dla którego wszystko należy poświęcić. Sądzę, że te słowa jednego z twórców niepodległości są... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 38 i 67). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Drogie Panie! Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Stawianie takich tez, jak to miało miejsce przed chwilą, jest możliwe, jeżeli... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44). Poseł Stanisław Kalemba:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W projekcie budżetu zwiększono środki na kredyty preferencyjne dla rolnictwa. Mimo kłopotów w rolnictwie cały czas jest presja na udzielanie kredytów. Rolnicy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44). Poseł Stanisław Kalemba:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W projekcie budżetu zwiększono środki na kredyty preferencyjne dla rolnictwa. Mimo kłopotów w rolnictwie cały czas jest presja na udzielanie kredytów. Rolnicy składają wnioski w bankach. Mam takie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2011 roku.

10 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Stanisław Kalemba:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Jedną z najbardziej zaniedbanych dziedzin jest zły stan urządzeń melioracji wodnych podstawowych, które są własnością Skarbu Państwa.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także: