Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • po
  • video
  • warminskomazurskie


Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali, - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-12 11:22Andrzej Orzechowski i Bożena Kamińska - pytanie z 9 października 2014 r.

7 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Bożena Kamińska:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Panie Ministrze! W pierwszym półroczu 2014 r. zanotowano rekordową liczbę wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych. Było to aż 438 zezwoleń, a przedsiębiorstwa,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 09:46

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 26 września 2014 roku.

28 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów na temat wpływu podatku od wydobycia niektórych kopalin na sektor wydobywczy miedzi i srebra oraz na sektor finansów publicznych (druk nr 2359) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 2429). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-29 11:49

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 26 września 2014 roku.

28 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów na temat wpływu podatku od wydobycia niektórych kopalin na sektor wydobywczy miedzi i srebra oraz na sektor finansów publicznych (druk nr 2359) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 2429). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-29 11:43

Zobacz także:Poseł Paweł Papke - Wystąpienie z dnia 25 września 2014 roku.

24 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw (druk 2715). Poseł Paweł Papke:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Nowelizacja ustawy o sporcie jest bardzo potrzebna, bo w czasie obowiązywania jej zapisów pojawiło się wiele problemów, których ona nie obejmowała... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-29 08:35

Zobacz także:Poseł Andrzej Orzechowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druki nr 2543 i 2727). Poseł Andrzej Orzechowski:     Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Też cieszę się, że Krzyż Wolności i Solidarności będzie mógł być bardziej powszechny. Cieszę się, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-27 18:45

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o:   - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw,   - senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych    (druki nr 2603, 2421 i 2726). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-26 20:37

Zobacz także:Poseł Andrzej Orzechowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2509 i 2724). Poseł Andrzej Orzechowski:     Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Konsolidacja dla uzyskania lepszej płynności budżetowej i zmniejszenia kosztów obsługi... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-26 20:21

Zobacz także:Poseł Andrzej Orzechowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (druki nr 2510 i 2723). Poseł Andrzej Orzechowski:     Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ustawa o grach hazardowych wprowadziła Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych - sprawa trochę obok... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-26 17:58

Zobacz także:Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (druki nr 2515 i 2701). Poseł Beata Bublewicz:     Dziękuję bardzo.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 05:41