Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • po
  • video
  • warminskomazurskie


Poseł Andrzej Orzechowski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604). Poseł Andrzej Orzechowski:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Cieszę się, że tej ustawie przyświeca ogólna zasada, żeby po pierwsze sprostać wymogom unijnym, a po drugie odbyło się to przy optymalizacji kosztów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-26 17:58

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2351 i 2590). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przypomnę, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-26 16:02

Zobacz także:Poseł Andrzej Orzechowski - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 roku (druk nr 2386) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2466). Poseł Andrzej Orzechowski:     Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Przewodniczący! To dobrze, że nie jest zagrożona ani niezależność sądów, ani niezawisłość sędziowska.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-15 19:55

Zobacz także:Poseł Andrzej Orzechowski - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2013 (druk nr 2385) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2467). Poseł Andrzej Orzechowski:     Szanowny Panie Marszałku! Pani Prezes! We wnioskach w sprawozdaniu znalazłem taki zapis, że Sąd Najwyższy stwierdzał częściej niż w latach poprzednich... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-15 17:27

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 2507). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Po pierwsze, chcę wyraźnie podkreślić, bo niespecjalnie precyzyjnie to przedstawiłem albo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-13 16:41

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 2507). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Podstawowym celem zmian zawartych w tym projekcie jest implementacja do polskiego porządku prawnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-13 16:14

Zobacz także:Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2244 i 2522). Poseł Miron Sycz:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Potrzeba nowelizacji przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach wynika z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-13 11:02Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza (druki nr 2498 i 2570). Poseł Beata Bublewicz:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Podczas posiedzenia komisji wysłuchano długiej dyskusji, a także wszystkich posłów zgłoszonych do zabrania głosu. Komisja Spraw Wewnętrznych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 15:56
Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 26 czerwca 2014 roku.

36 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2414). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zacznę od tej kalkulacji, którą państwo przedstawiliście. Wprowadzenie w życie tych przepisów to skutki dla budżetu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-02 10:53

Zobacz także: