Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • po
  • video
  • warminskomazurskie


Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 12 września 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:     Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-14 20:21

Zobacz także:

Poseł Andrzej Orzechowski - Wystąpienie z dnia 10 września 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 2494 i 2706). Poseł Andrzej Orzechowski:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-14 11:24

Zobacz także:Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Beata Bublewicz:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zanim zadam pytanie, chciałabym przyłączyć się do głosu moich kolegów przedmówców, którzy zadali słuszne pytania, pytając, jak pan poseł Szmit, o wytyczne techniczne budowy dróg, czy jak pan poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 12:31Michał Szczerba i Beata Bublewicz - pytanie z 11 września 2014 r.

9 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Beata Bublewicz:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Cztery lata temu została podpisana umowa dotycząca dofinansowania projektu utworzenia Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Umowa przewiduje przekazanie dotacji ze środków Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 09:56Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2659 i 2679). Poseł Miron Sycz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W ramach prac Senatu do przedmiotowej ustawy zgłoszono poprawki dotyczące przede... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 17:35Jan Łopata - pytanie z 28 sierpnia 2014 r.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Mieczysław Kasprzak:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Otóż problematykę podwójnego opodatkowania w obecnym stanie prawnym reguluje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 10:05

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:     Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Ja przypomnę, że ten... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-03 19:24

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:     Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Premierze! Wysoka Izbo! Przypomnę,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-03 19:18

Zobacz także: