Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • cichon
  • po
  • video
  • warminskomazurskie


Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-30 19:45

Zobacz także:

Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-30 21:53

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

31 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3462). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:     Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Ustawa Ordynacja podatkowa to akt prawny o fundamentalnym znaczeniu dla stosowania prawa podatkowego, w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-20 20:38

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 15:45

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 10:28

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3018). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:     Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Kilka pytań kierowanych było wprost do mnie.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-19 13:47

Zobacz także:
Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Jak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-23 21:02

Zobacz także: