Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Wydawało mi się, że wyraźnie to wczoraj wyartykułowałem. Umowa zakłada pełną wzajemność, także jeśli chodzi o termin jej wejścia w życie. Wobec tego informacje na temat dochodów Polaków uzyskiwanych w Stanach Zjednoczonych będziemy uzyskiwali w sposób automatyczny. Dziękuję bardzo.Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.


116 wyświetleń

Zobacz także: