Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Jak pan wie, rok podatkowy niekoniecznie musi być równoznaczny z rokiem kalendarzowym. Wprowadzając to rozwiązanie, zakładaliśmy, że może ono wejść w życie wcześniej, np. od 1 grudnia tego roku. Mogę powiedzieć, biorąc pod uwagę kalendarz prac nad tym rozwiązaniem, że to było możliwe. Chcieliśmy dać 3-miesięczne vacatio legis, zakładając, że rozwiązanie wejdzie w życie wcześniej, np. 1 grudnia, i obejmie te spółki, które rozpoczynają rok podatkowy właśnie od 1 grudnia. Ten błąd proceduralny, który miał miejsce, spowodował, że przepisy tak naprawdę obejmują spółki, które rozpoczynają rok podatkowy od 1 lutego. Takich spółek także w polskim systemie podatkowym, nawiasem mówiąc, nie brakuje.

    Co do tego błędu proceduralnego chcę poinformować Wysoką Izbę, że zakończyła się kontrola prowadzona przez KPRM w Ministerstwie Finansów, a także w Rządowym Centrum Legislacji. Chcę też poinformować, że prezes Rządowego Centrum Legislacji i ja także oddaliśmy się do dyspozycji pani premier. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.


146 wyświetleń

Zobacz także: