Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:

    Szanowna Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Ten projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, która porządkuje naprawdę wiele spraw i służy budowaniu równowagi pomiędzy interesem podatnika a interesem publicznym, projekt, który zmienia i czyni tę dzisiaj obowiązującą Ordynację podatkową z pewnością przyjaźniejszą dla podatnika, takich kwestii nie dotyczy.

    Pan poseł mówił o bardzo szczegółowej sprawie dotyczącej problemów, które w gruncie rzeczy w wielu przypadkach na własne życzenie stworzyły sobie firmy, które niefrasobliwie wykorzystywały instrumenty finansowe, jakimi są opcje, straty wynikające z rozliczania tych instrumentów wpisując sobie w koszty. W wielu przypadkach na bazie porozumień z bankami umarzano część zobowiązań. Siłą rzeczy, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, traktuje się to jako przychody podlegające opodatkowaniu. Tak jest też w tej sytuacji.

    Natomiast przypomnę, że każdy podatnik, którego uzasadniony interes może zostać narażony na szwank, np. chodzi tu o byt firmy, może ubiegać się o umorzenie zobowiązań podatkowych. Polecam taką drogę, a także próbę rozłożenia kwoty na raty czy częściowego umorzenia odsetek. O zastosowanie takich procedur należy zabiegać w tych przypadkach. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw


99 wyświetleń

Zobacz także: