Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2781 i 2807).


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowne Panie Posłanki i Szanowni Panowie Posłowie! Przede wszystkim pragnę podkreślić z całą mocą, że nie ma tu braku konsekwencji, który zarzucał nam pan poseł Kwiatkowski. Jeśli chodzi o wypowiedzi pana premiera, który zapowiadał wprowadzenie rozszerzenia tej ulgi, mówił on wyraźnie, i także w pana cytacie to wybrzmiało, że mówimy o zwrocie. Czyli istota wprowadzonego rozwiązania to tak naprawdę zwrot niewykorzystanej ulgi, ale w formule, w której zwracamy podatek. Jeśli tego podatku zabraknie - składka zdrowotna i składka na ubezpieczenia społeczne. Stąd też trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mogli obejmować tym rozwiązaniem inne grupy osób. Przypomnę: to nie jest nowe świadczenie, to jest tylko ulga i rozszerzenie jej formuły o zwrot z wpłaconych tak naprawdę do systemu środków albo podatku, być może niezapłacenie tego podatku w formule ulgi, ale też zapłaconych składek zdrowotnych i zapłaconych ubezpieczeń. Podkreślam to z całą mocą. I nie ma tutaj żadnej niekonsekwencji. Jeszcze raz powtórzę: to nie jest dodatkowe świadczenie, tylko rozszerzenie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. I od razu na gorąco - wobec tego nie skorzystają tak naprawdę liniowcy, ale warto zwrócić uwagę, że oni mają w gruncie rzeczy wybór, podobnie jak ci, którzy się rozliczają w formule ryczałtu.

    Jeśli chodzi o szczegółowe pytania, wybiegające często poza zakres tej legislacji i proponowanych rozwiązań, nie sposób nie zgodzić się jednak z panią poseł Popiołek, że mobilność przestrzenna to dzisiaj kula u nogi, jeśli chodzi także o zaspokojenie potrzeb na rynku pracy. Możliwość uzyskania pracy i rozwiązania, które wprowadzamy, mają wyjść naprzeciw tym młodym ludziom, którzy chcą się jednak przemieszczać, a barierą jest mieszkanie. Wobec tego to nie tylko kwestia zakupów i MdM, ale to mieszkania na wynajem. I taki duży program w tej chwili jest realizowany, już nie przygotowywany, ale realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zachęcam do wejścia na stronę internetową banku, aby uzyskać więcej informacji na ten temat. To zakrojony na dużą skalę program: mieszkania na wynajem w dużych aglomeracjach, tam gdzie tak na dobrą sprawę jest praca, a mieszkania w systemie będą wynajmowane po konkurencyjnych w stosunku do rynkowych dzisiaj cenach. To ma także trochę poprawić funkcjonowanie tego rynku, który niestety nie działa w Polsce najlepiej, mówię o rynku najmu.

    Jeśli chodzi o pana posła Romanka, który z uporem chce, żeby Polacy utrzymywali się z zasiłków, i to uznaje za pole do popisu, i tak na dobrą sprawę zakłada, że to może być źródło wzrostu - nie, my chcemy, żeby Polacy mieli pracę, mogli prowadzić działalność gospodarczą, wszystkie działania na tym ogniskujemy, aby z zasiłków korzystać nie musieli. Ale też pragnę zauważyć, że ci, którzy nie korzystają z tego systemu, nie korzystają wprost z tego świadczenia, lecz przecież jednak ze świadczeń z pomocy społecznej korzystają i z takiego wsparcia także rodziny wielodzietne, rodziny wychowujące dzieci, a nieposiadające źródeł utrzymania korzystają.

    Warto zwrócić uwagę, że ten system ulg w Polsce jest mocno rozbudowany - i tu do wypowiedzi pana posła Abramowicza chciałbym się odnieść. Rzeczywiście kwota wolna od podatku jest w Polsce bardzo niska, ale też system ulg jest naprawdę bardzo rozbudowany. Preferencje podatkowe w PIT to jest ponad 12 mld zł. Tyle, poprzez kwotę wolną, ale tak naprawdę wspólne rozliczenia, ulgi na dzieci, zostawiamy w kieszeniach Polaków. To także zwolnienia świadczeń z pomocy społecznej chociażby. I teraz mówimy o rozwiązaniu, które prowadzi do tego, że 1100 mln zł do tych ludzi w tym systemie także wróci. Gdybyśmy chcieli podnieść kwotę wolną, jak to sugeruje rzecznik praw obywatelskich, to potrzebowalibyśmy na to ponad 12 mld zł, co zdewastowałoby nasz system, ale także funkcjonowanie polskich samorządów. Przyjęliśmy taką drogę, że jednak kierunkowo działamy, czyli tak naprawdę obniżamy podatki tym, którzy tego wsparcia najbardziej potrzebują i których dochody chcemy stymulować, także po to żeby poprawiać dzietność, zachęcać do większej prokreacji i dzięki temu poprawiać też parametry, jeśli chodzi o rozwój demograficzny naszego kraju, bo potrzeby w tym zakresie dostrzegamy. Natomiast, jak mówiłem w trakcie pierwszego czytania, a także na posiedzeniu komisji, my kroimy te rozwiązania na miarę możliwości, jakie posiadamy. Gdybyśmy chcieli podnieść kwotę wolną o te 1100 mln, to byłoby to zaledwie niespełna 300 zł, jeśli dobrze kojarzę. Mówimy natomiast tutaj o kwocie dla tych, którzy tego wsparcia potrzebują, a jednocześnie możemy uzyskać efekt, jeśli chodzi o demografię, mówiąc w dużym uproszczeniu, więc to rozwiązanie jest z pewnością sensowniejsze.

    Ile dzieci obejmujemy? Ok. 2 mln skorzysta z tego nowego rozwiązania, ponad 1200 tys. rodzin. Natomiast poza systemem podatku dochodowego pozostaje w dalszym ciągu, czyli nie będzie mogło korzystać z tego typu rozwiązania, ok. 3 mln dzieci, bardzo z grubsza, jeśli dobrze pamiętam - 9 mln, 6 mln w sumie w systemie, mówiąc w dużym uproszczeniu, jeśli chodzi o podatek dochodowy. Wobec tego tak naprawdę tutaj nikogo - jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem praktycznie na wstępie, odpowiadając na pytanie pana posła Zbrzyznego, chociaż go nie ma - nie wykluczamy, bo mówimy nie o dodatkowym świadczeniu, tylko o uldze w podatku.

    Pani poseł Skowrońska - nie pracujemy nad tym, co wiąże się z drugim krokiem, zakładamy tutaj wybór, którego świadomość także pani poseł ma. Podatnicy, jeśli chodzi o ryczałtowców i liniowców, mają tutaj wybór. W tej sprawie jest to też kwestia swego rodzaju kalkulacji. To chyba wszystko. Dziękuję bardzo.Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.


136 wyświetleń

Zobacz także: