Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3018).


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Kilka pytań kierowanych było wprost do mnie. Odpowiadając na te pytania, postaram się też odnieść do całego przedłożenia i wskazać pewne wątpliwości, które ma minister finansów, choć formalnie stanowiska rządu, jak zauważył pan poseł Elsner, nie ma. W czasie przygotowywania tego projektu przez pana prezydenta parokrotnie się spotykaliśmy, rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy, zgłaszaliśmy także swoje wątpliwości. Nie kwestionujemy i nie kwestionowaliśmy tak naprawdę nigdy potrzeby wprowadzenia zasady in dubio pro tributario, natomiast mamy wrażenie, że model realizacji tej zasady, który przyjęto ostatecznie w przedłożeniu, budzi pewne wątpliwości. Naszym zdaniem samo brzmienie przepisu jest nieprecyzyjne, nie oddaje w sposób właściwy wykładni prawa, może się tak naprawdę przyczynić do pojawiania się szerokich sporów, jeśli chodzi o jego rozumienie i stosowanie. To wymaga niewątpliwie głębszej analizy.

    W tym miejscu chcę też podkreślić, że pracujemy aktualnie nad tym, że w zasadzie powołaliśmy komisję kodyfikacyjną ogólnego prawa podatkowego, której zadaniem podstawowym jest przygotowanie nowego prawa podatkowego. Ta komisja ma za zadanie przygotowanie projektu, który będzie ważył interesy wszystkim stron, podatnika, a także fiskusa, bo pamiętajmy o tym, że podatki są podstawowym źródłem dochodów państwa i że to z tych podatków realizujemy podstawowe jego zadania. Jeśli marzymy o lepszych drogach, lepszej szkole, poprawie bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego, to wiemy, że nie da się tych marzeń zrealizować bez skutecznego sięgania do kieszeni podatnika, który musi czuć swoją rolę w tym systemie i to, że jest uczestnikiem czegoś wielkiego, bo buduje siłę i nowoczesność własnego państwa, z jednej strony, a z drugiej, jednak musimy dostrzegać też kwestię skuteczności i efektywności ściągania podatkowych zobowiązań.

    Nie wchodząc w szczegóły, mogę powiedzieć, że podobne wątpliwości mamy także, jeśli chodzi o kwestie związane z przedawnieniami. To jest w sumie dość złożona, skomplikowana instytucja, która wymaga całościowego podejścia. I nad tym też musimy się głębiej nieco pochylić. I w jednym, i w drugim przypadku naszym zdaniem konieczne są także konsultacje z komisją kodyfikacyjną, która uwzględniłaby postulaty, które w jakiejś części miałyby wpływ na ogólną formułę prawa podatkowego. Trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić, żebyśmy mogli to zrobić bez dodatkowych konsultacji i opinii wobec jednak dość istotnych naszym zdaniem wątpliwości.

    Przypomnę też, że rząd pracuje od dwóch lat z okładem nad dużą nowelizacją Ordynacji podatkowej, która też w jakiejś mierze odpowiada na zapotrzebowanie wielu różnych interesariuszy. To jest ustawa, która, mam nadzieję, wejdzie niebawem pod obrady Sejmu. Jesteśmy po posiedzeniu komitetu stałego i Rada Ministrów w najbliższym czasie będzie ją rozpatrywała. To 167 zmian. W przeważającej mierze to zmiany, które odpowiadają na zapotrzebowanie społecznych organów podatników i przedstawicielskich instytucji, takich jak chociażby organizacje pracodawców, ale też uwzględniają interesy fiskusa. Przypomnę państwu, że sporo czasu spędzamy na tej sali, dyskutując także o kwestiach skuteczności i efektywności polskiego systemu podatkowego, szarej strefie i skuteczności fiskusa w walce z tą szarą strefą.

    Nie mamy intencji łączenia tych dwóch projektów. Niczego takiego nie mówiła też pani Skowrońska, odnosząc się do pana wątpliwości.

    (Poseł Wincenty Elsner: Moim zdaniem powiedziała.)

    (Poseł Adam Abramowicz: Ja też tak to zrozumiałem.)

    Nie mamy takich intencji. Ja tego nie usłyszałem. Prosiłem też osoby mi towarzyszące o potwierdzenie tego - nie słyszały. Ale z mojej strony takich intencji nie ma.

    Co do szczegółowych pytań...

    (Poseł Adam Abramowicz: Do wyborów prezydenckich uchwalimy.)

    To nie jest akurat prawo, które powinniśmy pisać na kolanie. Jak pan wie, generalnie nie powinniśmy pisać prawa na kolanie, a przedłożenie jest dość obszerne, złożone i sygnalizowałem już jednak pewne wątpliwości. Chcielibyśmy, aby praca nad przedłożeniem przebiegała jak najsprawniej. Deklaruję także pełny udział Ministerstwa Finansów i rządu w doskonaleniu pracy nad tym projektem, tak aby uczynić go jak najlepszym w sensie nie tylko legislacyjnym, lecz także merytorycznym.

    Co do kolejnych pytań, to padło pytanie pani Genowefy Tokarskiej związane z rzetelnością ksiąg rachunkowych, kontrolą tej rzetelności. To jest element kontroli i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Musiałbym szczegółowo rozpoznać tę konkretną sprawę. Jeśli te wątpliwości by się potwierdzały, to być może moglibyśmy stosować do tego interpretację, jeśli uznalibyśmy, że jest taka potrzeba. Sprawdzanie ksiąg rachunkowych to jest część kontroli i tutaj normy, jeśli chodzi o czas, także obowiązują.

    Jeśli chodzi o pytania pani Krystyny Ozgi, to też mówiłem o tych wątpliwościach. Nie wiemy tak naprawdę, do kogo są formułowane, biorąc pod uwagę sformułowania dotyczące chociażby zasady in dubio pro tributario. Mamy np. pytanie, do kogo jest adresowana ta norma, w ramach wątpliwości wyrażanych przez ministra finansów. Rozstrzyga się, czy adresatem są podatnicy, czy może tylko organy podatkowe i sądowe. Wobec tego tej roli sądu tak naprawdę też tutaj nie doprecyzowano.

    O przedawnieniu też już mówiłem. O roli rządu w stanowieniu prawa także. Pana posła Chmielowskiego już nie ma. Wobec tego na wszystkie pytania chyba odpowiedziałem.

    Jeszcze raz chciałbym podkreślić to, że jesteśmy zainteresowani doskonaleniem tego projektu. Ministerstwo Finansów, kierunkowo dostrzegając sensowność zaprezentowanego w tym projekcie podejścia, jest gotowe na efektywną współpracę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.


80 wyświetleń

Zobacz także: