Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (druki nr 3860 i 3945).


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W dyskusji pojawiły się pytania. Pan poseł Materna pytał o to, czy były, i jakie, zastrzeżenia rzecznika praw obywatelskich czy głównego inspektora ochrony danych osobowych. Mogę powiedzieć, że żadnych formalnych zastrzeżeń do tej ustawy ani do przepisów wykonawczych, nad którymi dzisiaj dyskutujemy, nie wniósł ani rzecznik, ani główny inspektor.

    Co do umowy w kategoriach pewnego standardu - warto zauważyć, że ta umowa, która początkowo budziła sporo emocji nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów europejskich, w tej chwili przez większość tych krajów została zaakceptowana. Mało tego, zapisy tej umowy dzisiaj wykorzystywane są w już w obowiązującym standardzie OECD w zakresie automatycznej wymiany informacji o rachunkach bankowych.

    Co do Szwajcarii - Szwajcaria przyjęła zupełnie inny model, jeśli chodzi o tę umowę, bo Amerykanie zostawili tu pewną swobodę, jeśli mogę tak powiedzieć, z której my nie chcieliśmy skorzystać. Ta swoboda polega na tym, że nie byliśmy zmuszeni do podpisania tej umowy, ale taką umowę musiałyby podpisać wszystkie instytucje finansowe polskie i w zasadzie byłaby to umowa tylko jednostronna. Uznaliśmy, że państwo powinno w tej sferze jednak być aktywne - z jednej strony po to, żeby zsynchronizować te prace, a z drugiej żeby zapewnić sobie wzajemność, jeśli chodzi o dostęp do informacji na temat rachunków naszych obywateli i rezydentów w Stanach Zjednoczonych. Nawiasem mówiąc, Szwajcaria w tej chwili pracuje nad zmianą formuły i chce przejść na tę, którą zastosowaliśmy.

    Co do wysokości tych kwot: wielkości kwot na rachunkach indywidualnych - 50 tys. dolarów, osoby prawne - 250 tys. Dziękuję bardzo.Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA


87 wyświetleń

Zobacz także: