Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • mazowieckie
  • piotrzgorzelski
  • psl


Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o:   - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych,   - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-25 22:09

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druki nr 2686 i 2761). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec sprawozdania komisji o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-14 14:22

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druki nr 1728 i 2760). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko naszego klubu wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-13 22:13

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druki nr 2693 i 2752). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, które podobnie jak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-13 20:46

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

43 punkt porządku dziennego: Informacja prokuratora generalnego o ostatnich działaniach prowadzonych przez organy prokuratury wobec posła Jana Burego. Poseł Piotr Zgorzelski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Jeżeli ktoś miał jeszcze wątpliwości co do tego, że niezbędna jest reforma prokuratury, to po dzisiejszej debacie chyba już nie ma.     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-04 10:16

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

33 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2013 (druk nr 2537) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2575) Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-02 20:51

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

23 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 2554 i 2568). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-15 21:37

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2094 i 2459). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-30 08:39

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o:   1) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku,   2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy    (druki nr 1146, 1151 i 2464). Poseł Piotr Zgorzelski:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-29 10:55

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 1996 i 2422). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-08 11:22

Zobacz także: