Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druki nr 1728 i 2760).


Poseł Piotr Zgorzelski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko naszego klubu wobec sprawozdania komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

    W aktualnym stanie prawnym, niezależnie od wszczęcia procedury odwołania komornika, minister sprawiedliwości zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania określonego przez Kodeks postępowania administracyjnego, które prowadzi do wydania decyzji o odwołaniu z zajmowanego stanowiska.

    Występują różne powody odwołania komornika. W sytuacji odwołania z przyczyn obligatoryjnych, uważamy, nie jest celowe przeprowadzenie całego sformalizowanego procesu. Nie wskazywałbym tak jak projektodawca na wielkie znaczenie kosztów całego procesu, gdyż sytuacje, w których następuje odwołanie komornika z zajmowanej funkcji, nie są sytuacjami częstymi. Koszty w tej materii są praktycznie niezauważalne. Niemniej jednak rozwiązania zawarte w projekcie uważam za słuszne ze względu na zaufanie obywateli do organów wymiaru sprawiedliwości. Nie budzi żadnych wątpliwości, że odwołanie z przyczyn rezygnacji czy wydania prawomocnego wyroku skazującego powinno wiązać się z utratą zajmowanego stanowiska. Interes publiczny przemawia za niezwłocznym odsunięciem komornika od wykonywania ustawowych uprawnień, które stanowią środki przymusu zarezerwowane dla państwa.

    Projekt ponadto określa przypadki, w których może nastąpić ponowne powołanie na stanowisko komornika po wcześniejszym odwołaniu lub wygaśnięciu powołania, oraz reguluje przeprowadzenie przez zastępcę komornika likwidacji kancelarii zastępowanego komornika.

    Wątpliwości w trakcie prac komisji budził przepis przejściowy, jednak wypracowane stanowisko, iż do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, nie może już powodować kontrowersji. Rozwiązanie to odpowiada zasadom pewności prawa.

    Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego opowiada się za przyjęciem sprawozdania komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. (Oklaski)Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.


56 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy