Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • mazowieckie
  • piotrzgorzelski
  • psl


Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2012 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 848). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam do pana pytanie: Czy w ostatnim czasie były likwidowane ulgi, jeśli chodzi o podatek CIT? Czy pan minister może podać takie przykłady... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-26 10:49

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2012 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 848). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko w pierwszym czytaniu dotyczące obywatelskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-26 10:49

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druki nr 918 i 934). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawiam stanowisko dotyczące... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-24 16:44

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskich projektach ustaw o:    1) zmianie ustawy o pracownikach samorządowych,    2) zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa   (druki nr 497, 498 i 550). Poseł Piotr Zgorzelski:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-24 14:19

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskich projektach ustaw o:    1) zmianie ustawy o pracownikach samorządowych,    2) zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa   (druki nr 497, 498 i 550). Poseł Piotr Zgorzelski:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-24 14:19

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wiemy, że co roku płatności ONW wypłacane są najwcześniej ze wszystkich płatności, tj. od 16 października. Czy w tym roku również, podobnie jak w latach ubiegłych, większość środków zostanie wypłacona do końca roku? Ilu jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-23 23:02

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W swoim wystąpieniu wspominał pan minister o możliwości połączenia w jednym dowodzie osobistym kilku funkcji, w tym także rejestru usług medycznych, o którym wspominał mój przedmówca. Z doniesień prasowych wynika, że w styczniu 2012... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-20 15:26

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 10 października 2012 roku.

26 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o środkach ochrony roślin (druk nr 740). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Dziś na stosowanie środków ochrony roślin w I klasie toksyczności wymagane jest specjalne zaświadczenie o ukończeniu kursu. Czy w nowej ustawie też tak będzie?... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-11 15:05

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 28 września 2012 roku.

25 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-29 23:47

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 13 września 2012 roku.

19 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Piotr Zgorzelski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Polskie Stronnictwo Ludowe to jest partia samorządowa i świadczy o tym nie poziom czy wielkość emocji politycznych i rzucanie inwektyw, tylko wyniki wyborcze, bo posiadamy największą liczbę radnych, wójtów i burmistrzów.    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-16 22:06

Zobacz także: