Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • mazowieckie
  • piotrzgorzelski
  • psl


Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 20 listopada 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o:   1) obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,   2) poselskim projekcie ustawy o ogrodach działkowych,   3) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-24 08:40

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druki nr 1865 i 1868). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Podobnie jak poprzednicy Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie rekomendował... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-12 18:38

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druki nr 1816 i 1838). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-10 09:16

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 1656, 1656-A i 1856). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Minister sprawiedliwości może powołać i, jak czytamy, powołuje dyrektorów sądów, ale należy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-09 23:03

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 1656, 1656-A i 1856). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić nasze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-09 22:39

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 23 października 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Finansów Publicznych o obywatelskim i komisyjnym projektach ustaw o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 19, 230 i 619). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Wyrównywanie dysproporcji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-27 14:59

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 23 października 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Finansów Publicznych o obywatelskim i komisyjnym projektach ustaw o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 19, 230 i 619). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Co kilka miesięcy wracamy na tej sali do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-27 14:26

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 22 października 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (druki nr 1577 i 1818). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-26 11:17

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 09 października 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druki nr 1190 i 1747). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko w sprawie senackiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-12 20:36

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 26 września 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1703). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko naszego klubu w sprawie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-02 12:16

Zobacz także: