Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • mazowieckie
  • piotrzgorzelski
  • psl


Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 29 lutego 2012 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 204 i 211). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! W... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-13 20:35

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 28 lutego 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra rozwoju regionalnego z realizacji w 2010 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 (druk nr 49) wraz ze stanowiskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 122). Poseł Piotr Zgorzelski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-10 21:29

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 28 lutego 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2010 (druk nr 50) wraz ze stanowiskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 154). Poseł Piotr Zgorzelski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-10 21:29

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 19). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt poprzeć dalsze prace parlamentarne nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-22 12:15

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 16 lutego 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Likwidacja szkół w samorządach to bardzo często decyzja dramatyczna, spowodowana głównie dwoma przyczynami. Pierwsza to przyczyna demograficzna, druga - finansowa.     W środowiskach wiejskich społeczność lokalna, nie chcąc dopuścić do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-21 23:38

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Ślubowanie z dnia 08 listopada 2011 roku.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.Piotr Zgorzelski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także: