Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o:
  1) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku,
  2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy
   (druki nr 1146, 1151 i 2464).


Poseł Piotr Zgorzelski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy.

    Nasz klub jest za szerokim dostępem kobiet do list wyborczych, a co jest z tym związane - także do Sejmu i Senatu. Projekt dotyczy umieszczenia naprzemiennie kobiet i mężczyzn na listach wyborczych do 10. miejsca. Utrzymane zostaną także parytety w wysokości 35% dla danej płci na listach wyborczych. Projekt dotyczy nie tylko wyborów do Sejmu, lecz także wyborów samorządowych, choć ostatnie wybory, Wysoka Izbo, pokazały, że liczba kobiet, które uzyskały mandat w eurowyborach, jest mniejsza niż w poprzednich, gdzie suwak i parytet nie obowiązywały.

    Po przeprowadzonych konsultacjach z wieloma środowiskami stwierdzamy, że są liczne głosy sprzeciwu wobec projektowanych rozwiązań. Krytykę wzbudza fakt, że niejako przymusza się w tym przypadku środowiska kobiece do udziału w wyborach. Przy każdym rozwiązaniu należy zachować umiar i rozwagę. Nie przybędzie pań w parlamencie od suwaków i parytetów, gdyż kobiety po prostu muszą chcieć kandydować i mieć taką wolę.

    Pomimo tych rozwiązań i pewnych wątpliwości nasz klub poprze projektowane rozwiązania. (Oklaski)

    (Poseł Tomasz Makowski: To dzięki kołom gospodyń wiejskich.)Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.


49 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy