Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • malopolskie
  • siarka


Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-22 11:29Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (druki nr 1726 i 1989). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu mojego klubu, Solidarnej Polski, mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-08 14:07Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1066 i 1932). Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Solidarnej Polski mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-08 09:57Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o cudzoziemcach (druki 1982 i 1995). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu mojego klubu Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko co do uchwały Senatu w sprawie ustawy o cudzoziemcach.     Na temat przyjętych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 21:11Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r. (druki nr 1883 i 1977). Poseł Edward Siarka:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 20:47Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (druk nr 1946). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Dyskutujemy dzisiaj o jednym z najpoważniejszych elementów życia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-03 18:05Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o rządowym projekcie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (druki nr 1892 i 1934). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu klubu Solidarnej Polski mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o systemie powiadamiania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-21 22:39Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2013 roku.

29 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk nr 1382) - kontynuacja. Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Oczywiście rozumiem pytanie zadane przez panią poseł Krystynę Pawłowicz, ale chcę przypomnieć, że w ostatnich latach, jak policzyliśmy, dofinansowanie, które... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-08 11:25Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2013 roku.

23 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (druki nr 1866 i 1874). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko co do uchwały Senatu w sprawie ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-07 20:58Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o cudzoziemcach (druki nr 1526 i 1853). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko co do sprawozdania Komisji Spraw Wewnętrznych w sprawie projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-06 15:32