Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • malopolskie
  • siarka


Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2963). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu mojego klubu mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o statystyce publicznej.     Celem omawianego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 11:20Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druki nr 2998 i 2999). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Cóż, przy wprowadzeniu w życie tego rozwiązania prawnego, które dzisiaj... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 17:29Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 2873). Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Oczywiście nie może dziwić dyskusja wokół wyników ostatnich wyborów samorządowych. Jednak największy mankament, jeżeli chodzi o wybory, które dzisiaj omawiamy, które sprowokowały... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 18:10Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 2877). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pytanie moje jest ogólne i właściwie dotyczy na dobrą sprawę intencji, jaka przyświecała wnioskodawcom, aby proponować tego rodzaju rozwiązanie, jak łączenie funkcji wójta,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 13:18Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druki nr 2899 oraz 2913). Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! W imieniu mojego klubu mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec senackiego projektu uchwały w sprawie ustawy Prawo o aktach stanu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-28 08:08Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o straży gminnej oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 1507 i 1723). Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu mojego klubu mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-28 07:14Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 23 października 2014 roku.

24 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez ministra środowiska informacja o realizacji ˝Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013˝ w roku 2013 (druk nr 2517) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2755). Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-23 11:28Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druki nr 2620 i 2758). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu mojego klubu mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec rządowego projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, druk nr 2620.    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 19:25Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Jednym z największych problemów współczesnej Polski jest bardzo duża emigracja. Dane, które ostatnio zostały opublikowane, wskazują, że jesteśmy świadkami... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-01 17:55Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druki nr 2543 i 2727). Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu mojego klubu mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec senackiego projektu zmiany ustawy o orderach i odznaczeniach, druk nr 2543, i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 03:23