Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • malopolskie
  • siarka


Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Edward Siarka:     Dziękuję, pani marszałek.     Panie ministrze, moje pytanie będzie bardziej dotyczyło kwestii rynku wewnętrznego, bo skupiliśmy się na kwestiach eksportowych. Otóż w czasie, kiedy doszło do nałożenia embarga na owoce, byłem na Helu i w czasie zakupów w warzywniaku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 12:52Edward Siarka - pytanie z 28 sierpnia 2014 r.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Edward Siarka:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Otóż muszę przyznać, że wolałbym nie zadawać pytania, które po raz kolejny dotyczy usuwania skutków powodzi w woj. małopolskim. Również i w tym roku, w sierpniu, wszyscy byliśmy świadkami bardzo silnych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 10:50Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2656). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu mojego klubu mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 19:11Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

46 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druki nr 1076, 1226, 1335, 1653 i 2638). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu mojego klubu mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy Prawo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-24 18:37
Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 26 czerwca 2014 roku.

37 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (druk nr 2417). Poseł Edward Siarka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt zabrać głos w sprawie zmiany ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Na samym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-26 12:25Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

38 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie wniosku prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów (druk nr 2525). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Panie Premierze! Kto uważnie śledził dzisiejszą prasę od samego rana, wiedział, że pana narracja będzie prowadzona w takim kierunku, że oto za wszystkie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 18:09Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o:   1) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw,   2) rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw    (druki nr 1381, 2192 i 2462). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Przyśpieszenie obrad... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 13:35Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o:   1) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku,   2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy    (druki nr 1146, 1151 i 2464). Poseł Edward Siarka:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 12:00Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o senackim projekcie ustawy o petycjach (druki nr 2135 i 2455). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o petycjach.     Zgodnie z art. 63 konstytucji obywatele mają prawo składać skargi,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 10:00