Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • malopolskie
  • siarka


Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (druk nr 1491). Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Komisji Spraw Wewnętrznych mam zaszczyt przedstawić komisyjny projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-10 18:34Poseł Edward Siarka - Zapytanie z dnia 20 czerwca 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Edward Siarka:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Ministrze! Muszę powiedzieć, że z zainteresowaniem słuchałem pana wypowiedzi, która, wbrew temu, co byśmy sądzili, tak na dobrą sprawę jeszcze bardziej skłania nas do zadawania pytań, ponieważ cały ten proces prywatyzacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-20 12:19Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2013 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 1255) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 1314). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu klubu Solidarna Polska mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-14 10:33


Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 09 maja 2013 roku.

16, 17, 18 i 19 punkt porządku dziennego:   16. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1147).   17. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1182).   18. Pierwsze czytanie poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-09 16:23
Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 08 maja 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (druki nr 1215 i 1258). Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko co do rządowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-08 11:36Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druki nr 1125 i 1267). Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-18 15:07