Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • malopolskie
  • siarka


Poseł Edward Siarka - Oświadczenie z dnia 12 grudnia 2012 roku.

Oświadczenia. Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W dniu 13 października 2012 r. na trasie Nowy Targ - Ludźmierz, powiat nowotarski, odbył się marsz w obronie krzyża. W marszu udział wzięło ponad 5 tys. ludzi, którzy przyjęli apel skierowany do parlamentarzystów polskiego Sejmu. Apel ten został złożony na moje ręce i w tej chwili... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-12 20:44Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 895). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Historia jest nauczycielką życia. Bardzo dobrze, że tej debacie przysłuchuje się dzisiaj na galerii grupa młodzieży. Jako nauczyciel historii muszę powiedzieć, że wielu nauczycieli... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-12 09:05Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 10 grudnia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 (druki nr 755 i 920). Poseł Edward Siarka:     Dziękuję.     Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Moje pytanie dotyczy naszego bezpieczeństwa w górach w związku z rozpoczynającym się sezonem narciarskim i sezonem zimowym w ogóle.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-10 19:10Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2012 roku.

23 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 921 i 936). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Solidarna Polska przedstawiam nasze stanowisko do ustawy o zmianie ustawy o ewidencji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-06 22:49Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2012 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 848). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Muszę powiedzieć, że kiedy zaczynaliśmy prace w samorządzie w 1990 r. - wielu posłów na tej sali ma takie doświadczenie zawodowe - to wiedzieliśmy, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-06 19:58Poseł Edward Siarka - Zapytanie z dnia 22 listopada 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Edward Siarka:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Problem Małopolski polega na tym, że to, co podejmowano w zakresie ratownictwa medycznego na jej terenie, było i jest robione w ramach programu pilotażowego. To Małopolska ma posłużyć jak gdyby za wzór do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-22 12:11
Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskim projekcie uchwały w sprawie negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (druki nr 845 i 871). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec projektu uchwały w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-21 20:19Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 835 i 878). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko dotyczące... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-21 10:19