Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • malopolskie
  • siarkaPoseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44 i 134). Poseł Edward Siarka:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Przepraszam, ale zatrzymały mnie obrady Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Mam pytanie do pana ministra w sprawie, która w tej chwili jest szeroko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 19:12Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskim projekcie uchwały zawierającej uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (KOM 2011/706) ustanawiającego program działań dla ceł i podatków w UE na okres 2014-2020 (FISCUS) i uchylającego decyzje nr 1482/2007/WE i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-16 23:15Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 26). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Myślę, że wszyscy na tej sali mamy swoich pupili, jesteśmy do nich przywiązani. Zapisy ustawy, z którą mamy dzisiaj do czynienia, wydaje mi się, muszą być precyzyjne, abyśmy nie narazili... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-15 20:51Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

5 punkt porządku dziennego: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2011 roku wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu mojego klubu mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie informacji o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 32 i 42). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Generale! W imieniu mojego klubu mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Edward Siarka - Ślubowanie z dnia 08 listopada 2011 roku.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Edward Siarka: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2011 roku.

10 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Muszę przyznać, że dzisiejsze exposé premiera może przyprawić wszystkich słuchaczy o prawdziwy zawrót głowy.     W wystąpieniu premiera... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23