Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • malopolskie
  • siarka
  • sp


Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 21:23Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 17:47Stanisław Wziątek, Marek Gos, Jan Szyszko, Tomasz Kulesza, Edward Siarka - konferencja z 20 lutego 2015 r.

Konferencja prasowa - Prezentacja nowej inicjatywy poselskiej ws. rozwiązania problemu szkód łowieckich Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa Stanisław Wziątek, Marek Gos, Jan Szyszko, Tomasz Kulesza, Edward Siarka (Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa) Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-20 13:18Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (druki nr 2676 i 3016). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Sprawiedliwa Polska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 16:17Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 19 grudnia 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. (druki nr 3013 i 3015). Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Chcę powiedzieć na samym początku, że sposób procedowania nad tą ustawą budzi bardzo duże wątpliwości, zwłaszcza jeżeli... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-19 12:24Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2963). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu mojego klubu mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o statystyce publicznej.     Celem omawianego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 11:20Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druki nr 2998 i 2999). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Cóż, przy wprowadzeniu w życie tego rozwiązania prawnego, które dzisiaj... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 17:29Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 2873). Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Oczywiście nie może dziwić dyskusja wokół wyników ostatnich wyborów samorządowych. Jednak największy mankament, jeżeli chodzi o wybory, które dzisiaj omawiamy, które sprowokowały... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 18:10Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 2877). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pytanie moje jest ogólne i właściwie dotyczy na dobrą sprawę intencji, jaka przyświecała wnioskodawcom, aby proponować tego rodzaju rozwiązanie, jak łączenie funkcji wójta,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 13:18Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druki nr 2899 oraz 2913). Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! W imieniu mojego klubu mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec senackiego projektu uchwały w sprawie ustawy Prawo o aktach stanu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-28 08:08