Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lubelskie
  • platformaobywatelska
  • po


Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (druk nr 2848). Poseł Stanisław Żmijan:     Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Prezesie! Wysoka Izbo! Na wstępie swojego wystąpienia w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska chcę bardzo podziękować Najwyższej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 17:51

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2739 i 2895). Poseł Magdalena Gąsior-Marek:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-30 11:09

Zobacz także:Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2781 i 2807). Poseł Joanna Mucha:     Bardzo dziękuję.     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Chciałabym tylko podkreślić, że podczas prac w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-23 16:19

Zobacz także:Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2781 i 2807). Poseł Sprawozdawca Joanna Mucha:     Szanowna Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Komisji Finansów Publicznych w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-23 15:29

Zobacz także:Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2781). Poseł Joanna Mucha:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt i ogromną przyjemność prezentowania stanowiska klubu Platformy Obywatelskiej wobec ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-12 20:44

Zobacz także:Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772). Poseł Joanna Mucha:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mamy ten komfort jako posłowie Platformy Obywatelskiej, że mamy szansę odnieść się do poszczególnych części budżetu. Mnie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-11 14:11

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772). Poseł Magdalena Gąsior-Marek:     Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Pani Minister! Wysoka Izbo! Fundamentalne znaczenie przy opracowaniu ustawy budżetowej ma poziom realności przyjętych założeń odnośnie do oczekiwanych wpływów i wydatków... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-11 14:11

Zobacz także:Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 25 września 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Stanisław Żmijan:     Bardzo dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Po raz pierwszy trudności branży przewozowej w zakresie transportu samochodowego rzeczywiście pojawiły się w 2008 r., wtedy akurat z tytułu skokowego wzrostu cen paliw, a także niekorzystnej relacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-28 19:08

Zobacz także:Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 10 września 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 2494 i 2706). Poseł Stanisław Żmijan:     Bardzo krótko. Jedno zdanie.     Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-14 11:26

Zobacz także:Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 10 września 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 2494 i 2706). Poseł Stanisław Żmijan:     Bardzo dziękuję.     Pani Marszałek!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-14 11:24

Zobacz także: