Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • domaracki
  • lodzkie
  • sld
  • sojuszlewicydemokratycznej


Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-16 18:04Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 22:41Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-08 17:39Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku (druk nr 2496) wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (druk nr 2596). Poseł Marek Domaracki:     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Twój Ruch wobec sprawozdania z działalności Najwyższej Izby... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-23 18:29Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2244 i 2522). Poseł Marek Domaracki:     Dziękuję, pani marszałkini.     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 17:55Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2162 i 2413). Poseł Marek Domaracki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 14:39Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2106 i 2284). Poseł Marek Domaracki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-23 12:48Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez ministra środowiska informacja o realizacji ˝Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013˝ w roku 2012 (druk nr 1449) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2211). Poseł Marek Domaracki:     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-03 20:03Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1993 i 2273). Poseł Marek Domaracki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Twój Ruch w sprawie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-03 18:34Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 21 marca 2014 roku.

23 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o stanie lasów oraz o realizacji ˝Krajowego programu zwiększania lesistości˝ w 2012 r. (druk nr 2056) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2115). Poseł Marek Domaracki:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-21 14:08