Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2106 i 2284).


Poseł Marek Domaracki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie projektu dotyczącego dążenia do pełnej transpozycji postanowień RWD.

    Nowe prawo będzie wdrażało do polskich przepisów unijne dyrektywy wodną, powodziową i ściekową. Niniejsza nowela zakłada m.in. modernizację w ciągu 10 lat około 300 oczyszczalni ścieków w celu ograniczenia ilości fosforu i azotu w ściekach. Związki te powodują eutrofizację wód, która prowadzi do gwałtownego rozrostu roślinności, co niekorzystnie wpływa na stan akwenu wodnego. Minister Gawłowski podczas posiedzeń komisji środowiska uspokajał, że samorządy udźwigną ciężar finansowy, jaki będą musiały ponieść w nadchodzących latach na przystosowanie oczyszczalni ścieków do standardów unijnych. Obiecuje pożyczki i dotacje m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Trzymamy pana ministra za słowo.

    Nowe prawo ma również poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Nowelizacja wprowadza dotychczas niewdrożone przez Polskę definicje zawarte w dyrektywie wodnej. Tzw. masterplany, czyli kompleksowe dokumenty, dotyczące m.in. ochrony przeciwpowodziowej, energetyki i transportu dla Odry i Wisły, będą gotowe w sierpniu 2014 r. Również do końca tego roku mają powstać cyfrowe mapy 254 rzek, na których występowały bądź występują powodzie.

    Zgodnie z nowelą przemysł energetyczny zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za korzystanie na przykład z rzek. Niepokoi fakt, że zgodnie z proponowanymi zmianami kosztami za korzystanie z rzek obarczeni zostaną również rolnicy oraz hodowcy, dla których woda z rzek niejednokrotnie jest jednym z podstawowych warunków funkcjonowania. Liczymy, że ministerstwo ustali takie stawki za 1m3 wody z rzek, że nie będzie to zbyt negatywnie wpływać na działalność gospodarczą takich osób i instytucji.

    Nowe Prawo wodne zmienia też zasady administrowania wodami w Polsce. Za daną rzekę odpowiadać będzie jeden zarządca, według planów powstaną dwie duże instytucje, które odpowiedzialne będą za dorzecza Wisły i Odry. W takiej sytuacji pod ich nadzorem znajdować się będzie 50 rzek, pozostałymi akwenami mają zarządzać marszałkowie.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Klub Poselski Twój Ruch, mając świadomość tego, że wprowadzenie tej noweli jest potrzebne i obligatoryjne, poprze proponowane zmiany zawarte w drukach nr 2106 i 2284. Dziękuję bardzo.Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.


171 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy