Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2244 i 2522).


Poseł Marek Domaracki:

    Dziękuję, pani marszałkini.

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Twój Ruch w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw, druki nr 2244 oraz 2522.

    Koledzy już poruszyli wiele tematów, dlatego, żeby się nie powtarzać, powiem o innych zagadnieniach dotyczących tej ustawy.

    Otóż według proponowanej ustawy przedsiębiorcy, co jest bardzo istotne, będą mogli przetwarzać zużyte baterie i akumulatory kwasowo-ołowiowe w zakładzie przetwarzania bez konieczności doposażenia takiego zakładu w hutę. Natomiast zakłady nieprowadzące recyklingu ołowiu i jego związków lub tworzyw sztucznych będą musiały przekazać frakcje ołowiu i tworzyw sztucznych do odpowiednich instalacji.

    Kara za niedopełnienie tego obowiązku będzie odpowiednio wysoka - od 5 tys. zł aż do 1 mln zł, z czego bardzo się cieszę.

    Dobrze również, że zaplanowano, iż z części obowiązków będą zwolnione małe firmy, które w przeciągu roku wprowadziły do obrotu baterie lub akumulatory o masie do 1 kg. Dotyczy to chociażby kiosków z prasą. W przypadku baterii i akumulatorów przemysłowych ich roczna masa nie będzie mogła być większa niż 100 kg. Przedsiębiorstwa takie mogą być zwolnione z obowiązków dotyczących osiągania wymaganych poziomów zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, zawierania umowy ze zbierającym te odpady oraz prowadzącym zakład ich przetwarzania, a także składania wykazu zakładów przetwarzania.

    Projekt ustawy zakłada również, że w ewidencji baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu nie trzeba będzie podawać informacji o ich liczbie, a jedynie o ich rodzaju i masie.

    Marszałek województwa będzie sporządzać i przekazywać ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie z wydajności recyklingu procesu recyklingu zużytych baterii i akumulatorów.

    Proszę państwa, głównym celem zmiany ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach jest uszczelnienie systemu gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami oraz doprecyzowanie przepisów ustawy w celu uzyskania pełnej zgodności z przepisami dyrektywy nr 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Ponadto w związku z przyjęciem rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. niezbędne jest wprowadzenie przepisów uzupełniających i ułatwiających stosowanie tych przepisów.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W związku z tym Klub Poselski Twój Ruch będzie głosował za przyjęciem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw, druki nr 2244 oraz 2522. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.


339 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy