Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Przedstawiona przez ministra środowiska informacja o realizacji ˝Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013˝ w roku 2012 (druk nr 1449) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2211).


Poseł Marek Domaracki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu klubu Twój Ruch mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie informacji ministra środowiska o realizacji ˝Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013˝ w roku 2012, druk nr 1449, wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, druk nr 2211.

    W tym miejscu można by po raz kolejny przedstawić Wysokiej Izbie historię tej inwestycji, historię o tym, jak latami, a nawet przez dziesiątki lat, wyrzucano pieniądze dosłownie w błoto, jak rozbierano wybudowane wcześniej elementy tej inwestycji, gdyż przez lata jej trwania stały się przestarzałe i bezużyteczne, historię, która jest idealnym wręcz przykładem tego, jak nie powinno się budować. Przypomnę tylko, że budowa tego niezwykle ważnego obiektu trwa już blisko 30 lat i mimo to nadal nie widać jej końca. Na dzień dzisiejszy zakończenie budowy planowane jest na rok 2015. Nie wiemy jednak, czy to będzie styczeń, czy może grudzień, a jest to przecież pewna różnica. Może to być rok 2016 czy też 2017, gdyż wielokrotnie już zmieniano datę ukończenia budowy zbiornika.

    Z przedstawionej przez ministra środowiska informacji wynika, że szczególne zaniedbania i opóźnienia widać w zakresie przebudowy linii kolejowej w okolicy zbiornika. Poziom wykonania tego zadania na koniec 2012 r. szacuje się na zaledwie 23,6%. Zaniedbania te są szczególnie uciążliwe dla mieszkańców regionu i turystów pragnących dotrzeć np. na Podhale, nie kursują bowiem pociągi na odcinku pomiędzy Krakowem a Zakopanem, a pracownicy kolei w obawie o utratę swoich stanowisk pracy organizują blokadę popularnej zakopianki.

    Mając powyższe na uwadze, Klub Poselski Twój Ruch będzie głosował za odrzuceniem informacji ministra środowiska o realizacji ˝Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013˝ w roku 2012. Dziękuję bardzo.Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.


347 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy