Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku (druki nr 3294 i 3531).


Poseł Marek Domaracki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Niniejszym mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej wobec poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r., druk nr 3294.

    Obława augustowska jest wydarzeniem tragicznym i wartym upamiętnienia. Każda ofiara powojennego konfliktu w Polsce zasługuje na pamięć i upamiętnienie. Nie inaczej jest w przypadku osób, które straciły życie podczas obławy augustowskiej. Sojusz Lewicy Demokratycznej stoi na stanowisku, że takie upamiętnienie jest potrzebne i słuszne, jednak język projektu ustawy jest dla klubu SLD niemożliwy do zaakceptowania. Sformułowanie mówiące o nowej sowieckiej okupacji to zakłamywanie historii. Klub SLD nie może podnieść ręki i głosować za ustawą, która wpisuje do polskiego porządku prawnego tezę, że PRL-u był krajem pod sowiecką okupacją. PRL nie był sowiecką strefą okupacyjną, był państwem polskim istniejącym w jedynej postaci, jaka mogła wówczas funkcjonować. Po 1945 r. Polska albo mogła być ludowa, albo nie byłoby jej wcale. Wynikało to nie z decyzji Polaków, ale z decyzji wielkich mocarstw: USA, Związku Radzieckiego i Wielkiej Brytanii. Nikt przy zdrowych zmysłach nie porówna okupacji niemieckiej z lat 1939-1945 z okresem Polski Ludowej. W Generalnej Guberni Polacy byli narodem sprowadzonym do roli podludzi, których edukacja miała kończyć się na nauce czytania i liczenia do 100. W PRL miliony chłopskich i robotniczych dzieci po raz pierwszy w historii mogły pójść na studia wyższe. Oczywiście w PRL-u Polacy nie mogli suwerennie stanowić o ustroju państwa, ale mogli być Polakami, kultywować swój język, swoją kulturę i tradycję.

    Podsumowując, klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej uznaje potrzebę upamiętnienia ofiar obławy augustowskiej. Jednak ze względu na nazwanie przez autora projektu ustawy Polski Ludowej nową sowiecką okupacją klub SLD nie może zagłosować za jej przyjęciem. Ubolewamy, że autorzy projektu ustawy postanowili połączyć godną pochwały chęć upamiętnienia ofiar obławy augustowskiej z godną ubolewania chęcią pisania historii od nowa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku


174 wyświetleń