Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

26 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1993 i 2273).


Poseł Marek Domaracki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Twój Ruch w sprawie sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1993 i 2273).

    Niniejsza nowelizacja ma na celu wdrożenie do polskiego prawa europejskiej dyrektywy 2011/70/EURATOM określającej pakiet rozwiązań dotyczących odpadów promieniotwórczych, ich klasyfikacji, zasad postępowania i składowania, jak również określa warunki, jakie mają spełniać składowiska tych odpadów. Procedowana nowelizacja reguluje zasady obrotu odpadami radioaktywnymi. Wprowadza zasadę, że za odpady i ich zagospodarowanie odpowiada ten, kto je wytworzył. Zakazuje ona też importu w celu składowania odpadów niewytworzonych w Polsce. Zakazany będzie również ich wywóz do innych państw Unii Europejskiej bez zawarcia z nimi umowy oraz ich eksport do krajów, które nie będą dawały gwarancji postępowania z nimi w odpowiedni sposób.

    Pomimo zdecydowanego sprzeciwu Twojego Ruchu dotyczącego rozwoju energetyki jądrowej w Polsce kosztem braku należytych nakładów na rzecz odnawialnych źródeł energii nie można nie zauważyć, że proponowane zmiany będą miały pozytywny wpływ na bezpieczeństwo gospodarowania odpadami promieniotwórczymi, które przecież i tak produkujemy pomimo braku na terenie naszego kraju elektrowni jądrowej.

    Mając powyższe na uwadze, Klub Poselski Twój Ruch zagłosuje za przyjęciem proponowanych zmian w ustawie o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1993 i 2273). Dziękuję bardzo.Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.


312 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy