Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku (druk nr 2496) wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (druk nr 2596).


Poseł Marek Domaracki:

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Twój Ruch wobec sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 r., druki nr 2496 i 2596.

    Moi szanowni przedmówcy w wyczerpujący sposób omówili zakres działań i prac prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2013 r. Dlatego też, by się nie powtarzać, powiem tylko, że rezultaty prac Najwyższej Izby Kontroli są obszernie i rzetelnie zaprezentowane w przedstawionym sprawozdaniu.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu panu prezesowi i całej Izbie dziękuję za rzetelną i dobrą pracę. Klub Poselski Twój Ruch pozytywnie opiniuje działalność Najwyższej Izby Kontroli w 2013 r. i jest za przyjęciem sprawozdania. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.


183 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy