Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • dera
  • wielkopolskie


Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 10 września 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska mam zaszczyt przedstawić nasze uwagi dotyczące rządowego projektu, kolejnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-14 13:05

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (druk nr 2654). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu mojego klubu mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec projektu inicjatywy ustawodawczej polegającego na nowelizacji Kodeksu karnego.    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-12 16:25

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 2534). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu mojego klubu mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do proponowanej zmiany Kodeksu karnego. Jest to kolejne przedłożenie, które jest bezsensowne, niepotrzebne i bzdurne, trzeba... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 08:43

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2655). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Kolejny projekt ustawy i kolejna nasza pozytywna ocena tego projektu właściwie z takich dwóch podstawowych powodów. Jest to projekt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-30 15:50

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (druk nr 2653). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu mojego klubu mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec przedłożonego projektu ustawy o ochronie świadka i osoby pokrzywdzonej.     Nasz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-30 14:04

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druki nr 839 i 2644). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu mojego klubu również mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko w sprawie proponowanych zmian. Oczywiście popieramy ten projekt ustawy, to, aby... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-30 12:56

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

44 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji śledczej w celu zbadania okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, powstaniu i publikacji ˝Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-04 14:41

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

43 punkt porządku dziennego: Informacja prokuratora generalnego o ostatnich działaniach prowadzonych przez organy prokuratury wobec posła Jana Burego. Poseł Andrzej Dera:     Pani Marszałek! Panie Prokuratorze! Wysoka Izbo! Dzisiaj toczy się bardzo ważna debata. Tak naprawdę ona dotyczy funkcjonowania immunitetu. Pan prokurator generalny przedstawił swoją... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-04 12:29

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2013 (druk nr 2385) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2467). Poseł Andrzej Dera:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Pani Prezes! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Solidarna Polska mam zaszczyt odnieść się do informacji o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-15 17:27

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk nr 2415). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec proponowanego projektu ustawy zgłoszonego przez... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-15 08:57

Zobacz także: