Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • dera
  • wielkopolskie


Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590). Poseł Andrzej Dera:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Prezesie! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić stanowisko naszego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-02 09:02

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o:   1) rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw,   2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,   3) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-30 19:28

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2013 roku.

38 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1496). Poseł Andrzej Dera:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-30 12:54

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2013 roku.

21 punkt porządku dziennego: Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012 (druk nr 1387) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 1466). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Panie Prezesie Sądu Najwyższego! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska przedstawić nasze stanowisko wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-29 17:56

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o okręgach sądowych sądów powszechnych (druki nr 1508 i 1522). Poseł Andrzej Dera:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-16 18:31

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 1442). Poseł Andrzej Dera:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska przedstawić nasze stanowisko wobec projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. W doktrynie wskazuje się, że odwrócony... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-16 17:51

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 12 lipca 2013 roku.

32 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 1439). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu zmiany Kodeksu postępowania karnego.     Zmiana, jak się wydaje,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-14 21:52

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 1328) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 1426). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Pani Rzecznik! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-13 11:49

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2013 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych (druki nr 1420 i 1427). Poseł Andrzej Dera:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska przedstawić nasze stanowisko do uchwały Senatu w sprawie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-17 17:18

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2013 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i niektórych innych ustaw (druk nr 1351). Poseł Andrzej Dera:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-17 12:15

Zobacz także: