Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • dera
  • wielkopolskie


Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk nr 1349). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym przedstawić stanowisko klubu Solidarna Polska wobec projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-17 09:41

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 14 maja 2013 roku.

1, 2, 3 i 4 punkt porządku dziennego:   1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 1172).   2. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-16 12:21

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 08 maja 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druki nr 1012 i 1235). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić stanowisko naszego klubu co... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-11 21:55

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Poseł Andrzej Dera:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Najpierw chciałbym poprosić o to, żeby przedstawiciele Ruchu Palikota po prostu nie kłamali, po prostu żeby nie kłamali, bo nasz projekt nie jest projektem dla bogatych, lecz jest projektem dla wszystkich rencistów,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-25 09:53

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze (druk nr 1202). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko odnośnie do projektu z druku nr 1202, tj. naszego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-24 15:28

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 17 kwietnia 2013 roku.

6, 7, 8 i 9 punkt porządku dziennego:   6. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204).   7. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148).   8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-21 13:10

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 17 kwietnia 2013 roku.

6, 7, 8 i 9 punkt porządku dziennego:   6. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204).   7. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148).   8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-21 10:57

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o obywatelskim projekcie ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 804 i 1129). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sprostowanie.     Prosiłbym, żeby szanowny pan poseł Stefaniuk... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-08 21:19

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o obywatelskim projekcie ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 804 i 1129). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-08 21:16

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 21 marca 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druki nr 1167 i 1191). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec powyższego projektu ustawy. Solidarna Polska była za... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-23 23:03

Zobacz także: