Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • dera
  • wielkopolskie


Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2013 roku.

28 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1945). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy.     Zmiana projektowana w Kodeksie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-09 14:36

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Poseł Andrzej Dera:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska wnoszę o ogłoszenie przerwy i zwołanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-09 10:33

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2013 roku.

13 i 14 punkt porządku dziennego:   13. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 1827).   14. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 1878). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska przedstawić nasze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-25 15:25

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 20 listopada 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1909 i 1920). Poseł Andrzej Dera:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-24 13:05

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 20 listopada 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (druki nr 1820 i 1893). Poseł Andrzej Dera:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-24 11:49

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 1751). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego.    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-11 16:18

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druki nr 1816 i 1838). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić stanowisko mojego klubu wobec poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-10 09:16

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 1656, 1656-A i 1856). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić stanowisko naszego klubu wobec poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-09 22:39

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 października 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. (druki nr 1757 i 1813). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-28 09:01

Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 października 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1646). Poseł Andrzej Dera:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle Wnioskodawco! Mam pytanie bardzo konkretne. Ponieważ państwo w projekcie przyjmujecie próg 1 mln w odniesieniu do kwestii referendalnej, moje pytanie jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-27 12:51

Zobacz także: